MapInfo

Datamine Discover 2017 Update MapInfo Pro 17 64 bit

Includes license for the following products:

  • Discover 2017 Update (it is not necessary to have other versions installed)
  • Discover3D 2017 Update (when activating the product also includes license for this feature)
  • Mapinfo Pro 17.0 (it is not necessary to crack, since when activating it is also activated with all the functionalities)
  • Mapinfo Pro Advanced (Raster menu, included in the activation)
  • Mapinfo Pro Premium services Bing
  • Discharge

Link tải: Google Drive

Thảo luận: https://www.facebook.com/freesoftstore.net

Xem hướng dẫn tải về

MapInfo Pro V17 (FULL)

How to crack: Double click on MapinfoCrack.exe in the Crack folder then click on the button Crackear. Enjoy...

MapInfo Pro V16 (FULL)Các phiên bản cũ hơn:


Thảo luận: https://www.facebook.com/freesoftstore.net

Xem hướng dẫn tải về

MapInfo Professional V15Các phiên bản cũ hơn:


Thảo luận: https://www.facebook.com/freesoftstore.net

Xem hướng dẫn tải về

MapInfo Profession V12 with Discover 2013 (Full)

Bộ cài tích hợp MapInfo Professional và Discover 2013 mang lại sức mạnh cho bộ công cụ làm bản đồ chuyên nghiệp này. Với Discover 2013, các bạn sẽ có thêm các công cụ hữu ích trong quá trình xử lý, biên tập bản đồ.

Các bạn tải về, trong file nén có đầy đủ hướng dẫn cài đặt rồi nhé. Ngoài ra, cần trao đổi thêm hoặc yêu cầu phần mềm gì các bạn hãy truy cập: https://www.facebook.com/freesoftstore.net nhé.

Tải về: Google Drive

Xem hướng dẫn tải về