ArcGIS

Các phiên bản ArcGIS Desktop và Server tải về tại đây

ArcGIS 10.6 Full ADD-ON

Phiên bản ArcGIS 10.6 for Desktop đã phát hành, cách cài đặt và kích hoạt tương tự như phiên bản 10.5 như đã giới thiệu (Cuộn xuống để xem).

Link tải: Google Drive

Thảo luận: https://www.facebook.com/freesoftstore.net

Xem hướng dẫn tải về

ArcGIS 10.5 Full

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt:

Bước 1: Kích đúp vào Setup.exe trong thư mục 1.LicenseManager.

Sau khi cài đặt xong, không tắt ArcGIS Lecense Server Administrator 10.5.

Hãy chuyển đến Start/Stop License Service ở khung bên trái

Nhấn vào nút Stop ở bên phải, khi đó ở góc dưới bên trái sẽ thấy dòng chữ License Server Status: NOT RUNNING là được.

Hãy để nguyên cửa sổ này.

Tiếp theo, vào thư mục Crack, copy các file ArCGIS.exe và Service.txt và dán đèn vào thư mục:

Đối với Windows 64 bit: C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.5\bin

Đối với Windows 32 bit: C:\Program Files\ArcGIS\License10.5\bin

Quay trở lại ArcGIS Lecense Server Administrator 10.5.

Hãy chuyển đến Start/Stop License Service ở khung bên trái

Nhấn vào nút Start ở bên phải, khi đó ở góc dưới bên trái sẽ thấy dòng chữ License Server Status: RUNNING là được.

Giờ thì tắt ArcGIS Lecense Server Administrator 10.5. đi.

Bước 2. Kích đúp vào Setup.exe trong thư mục 2.Desktop

Chờ cho chương trình cài đặt xong, không tắt ArcGIS Administrator.

Copy tệp Afcore.dll trong thư mục crack và ghi đè vào thư mục cài đặt:

Đối với Windows 64 bit: C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.5\bin

Đối với Windows 32 bit: C:\Program Files\ArcGIS\Destop 10.5\bin

Chuyển đến Destop ở khung bên trái

Chọn Advanced (ArcInfo) Concurrent Use

Ở hộp License Manager nhấn vào Change... và nhập vào 27009@localhost

Nhấn OK.

Link tải: Google Drive

Thảo luận: https://www.facebook.com/freesoftstore.net

Xem hướng dẫn tải về

CÁC PHIÊN BẢN ARCGIS CŨ HƠN

Các bạn có thể tải về các phiên bản cũ hơn ở đây

ArcGIS 10.4

ArcGIS 10.3

ArcGIS 10.2

ArcGIS 10.1

Xem hướng dẫn tải về


ArcGIS 10.5 for Server

Đã bao gồm ecp file (key.ecp).

Link tải: Google Drive

Thảo luận: https://www.facebook.com/freesoftstore.net

Xem hướng dẫn tải về